سه دینار از حسین (ع ) مى خواهم..  

شیخ على اکبر ترک تبریزى یکى از واعظهاى معروف تهران فرموده بود:
یک روز آمدم حرم آقا امام حسین (ع ) نشستم ، حرم خلوت بود هیچ کسى بالا سر نبود. مشغول زیارت خواندن شدم همین طور که داشتم زیارت مى خواندم یک وقت دیدم یک ترک آذربایجانى یا تبریزى (من فراموش ‍ کردم ) آمد و پهلوى ضریح حضرت روى زمین نشست با زبان ترکى خودش ‍ با آقا امام حسین (ع ) داشت صحبت و درد دل مى کرد.
من ترکى بلد بودم و مى فهمیدم چى دارد مى گوید، دیدم دارد مى گوید: یا امام حسین آقا جان من پول

ادامه مطلب  

اصطلاحات زرندی  

 


کرمونیا
به سوراخ بام میگن : کوت بوم
به نخ میگن : اووتا
به درخت زبان گنجشک میگن: درخت شونگ
به خار میگن : آدور
به گیاه شیرین بیان میگن : متکی
به دبه میگن :دوواله
به چهارسوق میگن : چارسو
به فضله گوسفند میگن : پشکل
به کلیه و پهلوی انسان میگن: گورده
به یونجه خشک شده میگن : بیده
به عروس میگن : عاروس
به داماد میگن : دومات


 


 


کرمونیا 
به چیزی که تر و تازه باشه ، میگن : "نوببا" 
به صدای ریختن ناگهانی چیزی مثل آرد در جایی محدود، میگن : "هُ

ادامه مطلب  

منظومهٔ حیدر بابا شهریار  

منظومهٔ حیدر بابا  شهریار   ترجمهٔ فارسی  بهروز ثروتیان متن اصلی ترکی آذربایجانی سلام بر حیدر بابا حیدر بابایه سلام ۱ ‫حیدربابا چو ابر شَخَد ، غُرّد آسمان‬   ‫حیدربابا  ایلدیریملار شاخاندا‬ ‫سیلابهاى تُند و خروشان شود روان‬  سئللر  سولار شاققیلدییوب آخاندا‬ ‫صف بسته دختران به تماشایش آن زمان‬  ‫قیزلار اوْنا صف باغلییوب باخاندا‬ ‫بر شوکت و تبار تو بادا سلام من‬  ‫سلام اولسون شوْکتوْزه ائلوْزه !‬ ‫گاهى رَوَد مگر به زبان تو نام

ادامه مطلب  

منظومهٔ حیدر بابا شهریار  

منظومهٔ حیدر بابا  شهریار   ترجمهٔ فارسی  بهروز ثروتیان متن اصلی ترکی آذربایجانی سلام بر حیدر بابا حیدر بابایه سلام ۱ ‫حیدربابا چو ابر شَخَد ، غُرّد آسمان‬   ‫حیدربابا  ایلدیریملار شاخاندا‬ ‫سیلابهاى تُند و خروشان شود روان‬  سئللر  سولار شاققیلدییوب آخاندا‬ ‫صف بسته دختران به تماشایش آن زمان‬  ‫قیزلار اوْنا صف باغلییوب باخاندا‬ ‫بر شوکت و تبار تو بادا سلام من‬  ‫سلام اولسون شوْکتوْزه ائلوْزه !‬ ‫گاهى رَوَد مگر به زبان تو نام

ادامه مطلب  

منظومهٔ حیدر بابا شهریار  

منظومهٔ حیدر بابا  شهریار   ترجمهٔ فارسی  بهروز ثروتیان متن اصلی ترکی آذربایجانی سلام بر حیدر بابا حیدر بابایه سلام ۱ ‫حیدربابا چو ابر شَخَد ، غُرّد آسمان‬   ‫حیدربابا  ایلدیریملار شاخاندا‬ ‫سیلابهاى تُند و خروشان شود روان‬  سئللر  سولار شاققیلدییوب آخاندا‬ ‫صف بسته دختران به تماشایش آن زمان‬  ‫قیزلار اوْنا صف باغلییوب باخاندا‬ ‫بر شوکت و تبار تو بادا سلام من‬  ‫سلام اولسون شوْکتوْزه ائلوْزه !‬ ‫گاهى رَوَد مگر به زبان تو نام

ادامه مطلب  

چرا حجاب؟؟؟؟؟  

 
آنچه به عنوان آزادی زن مطرح می‌شود، در واقع آزادی زن نیست بلکه آزادی مرد است. آزادی مرد در اینکه خیلی راحت به هر زنی خواست نگاه کند و یا اینکه با هر زنی خواست ارتباط برقرار کند و او را وسیله‌ی التذاذ خود گرداند
 
 
چکیده :
 
حجاب یکی از منطقی ترین و استوارترین مسائلی است که در دین اسلام وجود دارد و بر روی آن تأکید زیادی شده است. ولی دشمنان برای از بین بردن و یا کمرنگ کردن آن از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند. در اول بحث به تاریخچه ی حجاب در دوران قبل

ادامه مطلب  

چرا حجاب؟؟؟؟؟  

 
آنچه به عنوان آزادی زن مطرح می‌شود، در واقع آزادی زن نیست بلکه آزادی مرد است. آزادی مرد در اینکه خیلی راحت به هر زنی خواست نگاه کند و یا اینکه با هر زنی خواست ارتباط برقرار کند و او را وسیله‌ی التذاذ خود گرداند
 
 
چکیده :
 
حجاب یکی از منطقی ترین و استوارترین مسائلی است که در دین اسلام وجود دارد و بر روی آن تأکید زیادی شده است. ولی دشمنان برای از بین بردن و یا کمرنگ کردن آن از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند. در اول بحث به تاریخچه ی حجاب در دوران قبل

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1