دلنوشته 21  

دوشنبه که اتفاق خاصی نیفتاد !!!
سه شنبه قرار شد دانشگاه شله بده... اول بیوشیمي داشتیم که خداروشکر بخیر گذشت (دیشب اصن حس درس خوندن نبود ) !!! بعد روانشناسی داشتیم ... اواخر کلاس بود داشتیم درباره یادگیری مشاهده ای صحبت مي کردیم ...که چهار مرحله داره :
توجه
به یاد سپردن
بازافريني
تشویق
گفت کی مي تونه توضیح بده هیشکی داوطلب نشد ... منم سرمو انداختم پایین که چشم تو چشم نشم باهاش ...  بعد دیدم یه سکوتی تو کلاس حاکم شده.. سرمو اوردم بالا دیدم استاد به من نیگا

ادامه مطلب  

بررسی افراط گرایی دینی  

بررسی افراط گرایی دینی
تعصب – قشری گری – جمود فکری – عدم مدارا و تساهل – خوانش متون مقدس بدون توجه به ظرف زمانی و مکانی آیات – بحران هویت – اعتقاد به داشتن حقیقت مطلق نزد خود بخشی از عوامل معرفتی هستند که منجر به ظهور گروه های افراطی دینی یا تکفیری در جهان اسلام شده است . تفکری که با کشتاروخونریزی ، گردن زدن ، سوزاندن واوارگی بیگناهان بنام دین و تصور رسالت خدایی برای خود سعی بر تشکیل مدینه فاضله وارمان شهر خود بنام خلافت دارد .
این تفکر خطر

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1