والایار  

از خواب برگشتم به تنهایی پل میزنم از تو به زیبایی چشمامو میبندمو میبینم دنیا رو با چشم تو میبینم دنیای من با عشق درگیره عشقي که تو نباشي ميميره عشقي که تو دست تو گل داده عشقي که به دست من افتاده تو مثل من رویاتو میبافی با دست من موهاتو میبافی خورشیدو با چشمات روشن کن یکبار ماهو قسمت من کن من پشت این پنجره میشینم بارونو تو چشم تو میبینم عیبی نداره چشمتو وا کن عیبی نداره باز غمگینم بازی نکن با قلب داغونم من آخر بازی رو میدونم حیفه بخوایم از هم جد

ادامه مطلب  

10  

از خواب برگشتم به تنهایی
پل میزنم از تو به زیبایی
چشمامو میبندمو میبینم
دنیا رو با چشم تو میبینم
دنیای من با عشق درگیره
عشقي که تو نباشي ميميره
عشقي که تو دست تو گل داده
عشقي که به دست من افتاده
تو مثل من رویاتو میبافی
با دست من موهاتو میبافی
خورشیدو با چشمات روشن کن
یکبار ماهو قسمت من کن
من پشت این پنجره میشینم
بارونو تو چشم تو میبینم
عیبی نداره چشمتو وا کن
عیبی نداره باز غمگینم
بازی نکن با قلب داغونم
من آخر بازی رو میدونم
حیفه بخوایم از هم جد

ادامه مطلب  

10  

از خواب برگشتم به تنهایی
پل میزنم از تو به زیبایی
چشمامو میبندمو میبینم
دنیا رو با چشم تو میبینم
دنیای من با عشق درگیره
عشقي که تو نباشي ميميره
عشقي که تو دست تو گل داده
عشقي که به دست من افتاده
تو مثل من رویاتو میبافی
با دست من موهاتو میبافی
خورشیدو با چشمات روشن کن
یکبار ماهو قسمت من کن
من پشت این پنجره میشینم
بارونو تو چشم تو میبینم
عیبی نداره چشمتو وا کن
عیبی نداره باز غمگینم
بازی نکن با قلب داغونم
من آخر بازی رو میدونم
حیفه بخوایم از هم جد

ادامه مطلب  

عاشق نما  

گلبرگ های گل سرخت را روی قلبم بگذار!
تو تالاپو تولوپ میشنوی ، میتپد با ساز و ناز  !
تو از قلب تكان میبینی ، میرقصد با آواز  !!
حیوانی چنان میرقصد ك گویی تو او را خواستی !
او در قفس منتظر است با شور و عشقي راستی !!
تو ك او را نمیخواستی چرا خندیدی؟!
نخند ك خنده ات شیطانیست !!
ك سوالی میكنم راست بگو :
تو وجودش را چرا میخواستی ؟!
ك شوی خان ، كنی مست مستی ؟!
با عشوه و ناز و ادا با دلم من بازی نكن !!
به دلم كاری ندار ، دل مظلوم مرا اینچنین راضی مك

ادامه مطلب  

23  

مگه میشه واسه روابط زمان تعیین كرد؟
مگه میشه گفت مثلا تو تا اخر سال باش بعدش دیگه نباش؟
مگه میشه وقتی یكی اینو میگه دل طرفش نشكنه؟غصه رو قلبش نشینه؟اشكاش در نیاد؟صداش نگیره؟درد نكشه؟
صاف تو چشام نگاه میكنه میگه تا اخر سال باهمیم تو این مدت هم همونی میشم كه تو میخای!!!!خو من كه مردم!!
دیگه جووون میمونه واسه من كه زندگی كنم و نفس بكشم؟؟ترس كه میشه همخواب من!!!
نگین ، توروخدا نگین ازین حرفا به دخترا،قلب یه بار ميميره!شاید بشه باز عاشق شد ولی تو اون

ادامه مطلب  

رويا  

از خواب برگشتم به تنهاییپل میزنم از تو به زیباییچشمامو میبندمو میبینمدنیا رو با چشم تو میبینمدنیای من با عشق درگیرهعشقي که تو نباشي ميميرهعشقي که تو دست تو گل دادهعشقي که به دست من افتاده
تو مثل من رویاتو میبافیبا دست من موهاتو میبافیخورشیدو با چشمات روشن کنیکبار ماهو قسمت من کن
من پشت این پنجره میشینمبارونو تو چشم تو میبینمعیبی نداره چشمتو وا کنعیبی نداره باز غمگینمبازی نکن با قلب داغونممن آخر بازی رو میدونمحیفه بخوایم از هم جدا باشیمم

ادامه مطلب  

 

خستم از این همه کشیدن .نصفه شب از خواب پریدن.تو بیخیالی ولی من عاشقتم هنوز شدیدا.....
واییییی خسته شدم از این همهانتطار رسیدن دوشنبه بسه دیگه این همه تعطیلی این همه امید دیدنت دیگه این بغض لعنتی داغونم کرد هرشب گریه که بالاخره شاید دوشنبه برسه  آقایی امیدوارم تعطیلات واسه تو خوب باشه و به تو خوش گذشته باشه عاشقتم فینگیلممممممممم
از خواب برگشتم به تنهاییپل میزنم از تو به زیباییچشمامو میبندمو میبینمدنیارو با چشم تو میبینمدنیای من با عشق درگی

ادامه مطلب  

رويا  

از خواب برگشتم به تنهایی 
پل میزنم از تو به زیبایی
چشمامو میبندمو میبینم 
دنیا رو با چشم تو میبین
دنیای من با عشق درگیره
عشقي که تو نباشي ميميره
عشقي که تو دست تو گل داده
عشقي که به دست من افتاده
تو مثل من رویاتو میبافی
با دست من موهاتو میبافی
خورشیدو با چشمات روشن کن
یکبار ماهو قسمت من کن
من پشت این پنجره میشینم
بارونو تو چشم تو میبینم
عیبی نداره چشمتو وا کن
عیبی نداره باز غمگینم
بازی نکن با قلب داغونم
من آخر بازی رو میدونم
حیفه بخوایم از هم ج

ادامه مطلب  

عاشق نباشی  

عاشق نباشي حس باران را نمی فهمیفرق قفس با یک خیابان را نمی فهمیعاشق نباشي می روی در جاده ها،امامعنای فصل برگ ریزان را نمی فهمی.عاشق نباشي،زندگی بی رنگ و بی معناستدرد درون چشم انسان را نمی فهمیدر شعرها دنیایی از اسرار پنهان استعاشق نباشي،درد پنهان را نمی فهمی.عاشق نباشي فصل پاییز و بهار،حتیزیبایی فصل زمستان را نمی  فهمی

ادامه مطلب  

رویاهاتو بباف...  

 
بازی نکن با قلب داغونم  (لینک دانلود)
 
 
 از خواب برگشتم به تنهایی 
 پل میزنم از تو به زیبایی 
 چشمامو میبندمو میبینم 
 دنیا رو با چشم تو میبینم 
 دنیای من با عشق درگیره 
 عشقي که تو نباشي ميميره 
 عشقي که تو دست تو گل داده 
 عشقي که به دست من افتاده 
 تو مثل من رویاتو میبافی 
 با دست من موهاتو میبافی 
 خورشیدو با چشمات روشن کن 
 یکبار ماهو قسمت من کن 
 من پشت این پنجره میشینم 
 بارونو تو چشم تو میبینم 
 عیبی نداره چشمتو وا کن 
 عیبی ندار

ادامه مطلب  

تو که نباشی  

تو که نباشي
دیگر هیچ فرقی نمی کند چه کسی باشد
مهم تو بودی که خودت را از من دریغ کردی، نمی دانم کجای دنیا عاشقی مثل من را می توانی پیدا کنی.
راست می گویند که محبت زیادی دل را می زند...
چه فایده که خیلی دیر عشق مرا می فهمی
شاید وقتی که دیگر هرگز مرا نبینی
اون موقع تازه معنای همه ی حرفها و کارهایم را می فهمی
وقتی که دیگر خیلی دیر شده است
من سالهاست دارم برای این رابطه و عشقي که به تو دارم می جنگم 
تو اما
گوشه ای آرم فقط مرا تماشا می کنی.
من دارم می روم 


ادامه مطلب  

من نباشم یه خار گل جامو تو قلبت میگیره  

من نباشم یه خار گل جامو تو قلبت میگیره
تو نباشي یه دسته گل جلو چشم من ميميره
من همونم که ساعتا براش بیدار مونده بودی
تا که چشاشو می دیدی به هفتا خواب رفته بودی
___  ____ ___
دوست دارم یه عالمه
هر چی بگم بازم کمه
دوستدارم خیلی زیاد
آخه  ...
سعید کرمانی: SINGER
 

ادامه مطلب  

از خواب برگشتم ب تنهایی...  

 
 
 

 
از خواب برگشتم ب تنهایی
 
پل میزنم از تو ب زیبایی
 
چشمامو میبندم و میبینم
 
دنیاروبا چشم تو میبینم
 
دنیای من با عشق درگیره
 
عشقي ک تو نباشي ميميره
 
عشقي ک تودست تو گل داده
 
عشقي ک ب دست من افتاده
 
تو مثل من رویاتو میبافی
 
با دست من موهاتو میبافی
 
خورشید و با چشمات روشن کن
 
یکبار ماهو قسمت من کن
 
من پشت این پنجره میشینم
 
بارونو تو چشم تو میبینم
 
عیبی نداره چشمتو وا کن
 
عیبی نداره باز غمگینم
 
بازی نکن با قلب داغونم
 
من اخر بازی ر

ادامه مطلب  

شبگرديهاي من دوباره بي هدف شد...  

راضی نباشي زندگیم از دست میره
راضی نشو دور از همه قلبم بمیره
غربت تمام عالمه، وقتی نباشي
این گریه ها خیلی كمه وقتی نباشي...
 
پ.ن:
بازم شهرام شاه حسینی داره با اعصابمون بازی میكنه.....البته تو تركم برا جدیدیه، به خودم قول دادم روزی فقط یه بار گوش بدم
این روزا خوبم
البته همه چی مثه سابقه اما من مثه سابق نیستم ، یكم بهتر شدم و دلم میخاد بهتر تر هم بشم
صبحا مدرسه ،عصرا هم رضا با دوستاش میاد دنبالم ،بنده خدا راننده شخصیم شده ،البته فقط ایین یه ماه رو ك

ادامه مطلب  

303  

معشوقه بودن، سختر از عاشق بودنه.تو وقتی عاشقی مسئول خودت، در برابر حس ها و احوالات خودتی. مسئول هم نباشي در نهایت به خودت آسیب رسوندی اما زمانی كه معشوقه ای، مسئولیت كسی به عهدته كه حاضره بمیره اگه بهش بگی بمیر. همه ی فكرش پیشِ توء و این اگرچه برای تو لذت بخشه، برای اون اما همیشه خوب نیست. میبینی بیخیال خیلی از آرزوهاش شده از وقتی همه ی فكرو ذهنش تویی.. میگذره از هر نیازش تا تمام دخل و خرجش تو باشی. شاید جایی مجبور باشی وسط گریه هات بخندیو بگی چی

ادامه مطلب  

نشانه های عشق حقیقی  

یکی از نشانه های عشق حقیقی آن است که به تو عشق ورزند بدون اینکه شایستگی اش را داشته باشی.  اگر زنی به من بگوید عاشق توام چون روشنفکری، محترم هستی، برایم هدیه می خری و ظرف ها را هم خوب می شویی، مرا ناامید کرده. چنین عشقي بیشتر عملی خودپسندانه به نظر می رسد. چقدر دلپذیر است که بشنوی من دیوانه ی توام، هرچند که روشنفکر و محترم نباشي. حتی اگر دروغگو، حرامزاده و خودبین باشی. #

ادامه مطلب  

 

فرق است میان کسی کهتو را میخواهدبا کسی کهتو را هم می خواهد........
فرق هست بین کسی که اگر نباشي جای تو را کسی برایش نمیگیرد با
کسی که اگر نباشي دنبال پرکردن جای خالی تو با گزینه دیگر میگردد...
آدمایی هستن که همه کار برای بودنت میکنن
اما وقتی فکر میکنی میبینی که اگه هر کس دیگه هم جای تو بود براش همینکارو میکردن...

ادامه مطلب  

۲۳ ساله میشم  

۲۳ساله میشم! چند روز دیگه...
بدون هیچ عشقي! شاید مسخره ست که وقتی بهش فکر میکنم انگار نفسم بالا نمیاد. حس میکنم تو اتاق هوا نیست، مجبورم پنجره رو باز کنم... شاید دچار مالیخولیای ترس از گذر زمان شدم... مالیخولیایی که بدون عشق تشدید میشه، اینکه سالهای عمرت بره و تو هیچ عشقي توی قلبت نباشه!... میترسی! از اینکه پیر بشی و هیچ وقت عاشق نشده باشی، هیچ وقت یه معشوق واقعی نباشي! میترسی و هی خودتو تو آینه نگاه میکنی... رژیم میگیری تا گذر سن توی چهرتو، پشت اندام

ادامه مطلب  

قصه  

اتل متل تا اون خدا
برای این من و شما
فاصله ها لعنتی
تنگ شده باز این دل ما
مادربزرگ مهربون
پدر بزرگ قصمون
همیشگیه قصمون
روزا و ماه و هفتمون
اتل متل آلوچه
شلوغیه تو کوچه
کنار دست هر مرد
نقل و نبات کلوچه
اینجاا شهر غریبه
بیچاره دل ميميره
وقتی که نباشي
تا که بیایی دیره
یه روز و روزگاره
بگو چی موندگاره
آخر عشقای ما
بلندیه دیواره
اتل متل پرنده
قیمت عشقا چنده
شکستن دل ما
به رفتن تو بنده
اتل متل ستاره
خدا واسم چی داره
یه دنیای پر غصه
دنیا واسم چی داره
ا

ادامه مطلب  

دنیای من با عشق درگیر عشقی که تو نباشی میمیره  

دیشب انقدر خسته بودم که نشد خاطرمونو بنویسم دیروز ساعت 12 از خواب پاشدم خیلی خسته بودم تا چشم باز کردم زنگ زدم به آقایی جواب داد خیلی بی حال خیلی خسته بود کم خوابیده بود کلیم تو اداره کار کرده بود ازش کار میکشن بچمو خلاصه از اونجایی که هنوز خسته بودم بازم تلفن و قطع کردم خوابیدم بلند شدم تماس گرفتم کلی خندیدیم لحظه هایی که پیشم نیستی کاری میکنی که احساس دوری و تنهایی نکنم اقایی ممنون که هستی خلاصه کلی حرف زدیم آقایی میخواس با مادرم صحبت کنه تل

ادامه مطلب  

اما گفتم...  

و شاید نباید میگفتم 
که اگر تو نباشي 
من توان تحمل کردن جای خالیت را دارم
 
و آری فاطمه ای که تو ساخته ای دارد...
و فاطمه ای که ازش فرار میکنم ندارد...
و وای بحالم اگر یک روز تو نباشي و آن فاطمه ای که ساخته ای را من فراموش کرده باشم...

ادامه مطلب  

یادگار  

ایـטּ لحظـہ رو یادت باشـہ خیلی غریبم عزیزم نباشي بی تو میمیرم نباشي بی تو همینم فڪر نڪטּ بارفتنت خاطرہ هاموטּ می ωـوزہ خاطرہ ها یـہ یادگار تو تنهایی موטּ میمونـہ شاید یـہ روز باشے ونباشم شایدم باشے و تو اوج باشم ولے اینو بدوטּ عشق هاے ماندگار میمونـہ یادگار.
 

ادامه مطلب  

...  

اگر نباشي
دیگر خیابان شلوغی نخواهد بود
هیچ ترافیک سنگینی وجود نخواهد داشت
نه صدای بوقی
نه دود سیگاری
و نه دیگر چارتار "بی تو"ای را زمزمه می كند:)
تو اگر نباشي
تنها انگشتی
 به گوشه ی سنگی می خورد
و صدایی آرام به گوش مى رسد .. !
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
الرحمن ...

ادامه مطلب  

وقتی مردی به شما می گوید دوستت دارم، در اصل به چه چیز فکر میکند؟  

واژه‌ی «عشق» شکل‌ها و مفهوم‌های مختلفی به خود می‌گیرد. از نوشتن عاشقتم‌های عادی در پیام‌هایی که به دوستانتان می‌دهید تا عشقي که به اعضای خانواده‌تان دارید، عشقي که بهترین دوستتان دارید و یک عشق بسیار بسیار عمیق‌تر و صمیمانه‌تر ممکن است به یک نفر از جنس مخالفمان داشته باشیم. نوع عشقي که از هیچ راهی به جز نگاه کردن در چشمان طرف مقابل و گفتن «دوستت دارم» نمی‌توانید ابرازش کنید.

ادامه مطلب  

چه صفا به محفلی که ، تو در آن مکان نباشی  

 
چه صفا به محفلی که ، تو در آن مکان نباشيچه کویر شورزاریست چمنی ، که تو سروآن نباشي
به جهنمی که در آن ، ملک العذاب تو باشیبه از آن بهشت برین ، که تو حور آن نباشي
همه عمر در عبادت به  امید مزد جنت ، که کنار من تو باشیچه جهنمیست بهشتی ، که تو اجر آن نباشي
به چه کار من آید ، حَیوان و جام جمشیدکه در این گذار وحشت ، تو کنار من نباشي
به خراب خانه ای که درآن ، تو نگار آن باشیبه از آن تاج محل وَ قصری ، که تو خاتونش نباشي
همه شب بفکر اینم بود آیا لحظه ایی تو

ادامه مطلب  

ته ِ خط  

پلك كه بر هم گذاشت جهانش سیاه شدبه یاد ایام جوانی، در عالم رویا، به دنبال خورشید گشتاما حس ِ تلخی بر افكارش چیره شد و همه چیز را تباه كرد؛خمار و تار آخرین پك را به سیگارش زد و سرنگ در رگ؛ و به خواب رفت......در خواب تصویر شكسته خودش را تماشا كرد كه چگونه در خراب آباد این دنیای شوم درخود مچاله شدهدلش به حال جوانی اش سوخت و به حال عشقي كه هیچگاه به آن نرسید..عشقي كه فریاد میزد در گوش شـ ، قلب شـ ، ذهن شـ ، روح شـ ، نه!هر بار كه سرنگ در رگ فرو میكردو مست و

ادامه مطلب  

عاشق  

ع -ش - ق
ع- ا- ش - ق
بسم الله الرحمن الرحیم
نمیدونم از کجا شروع کنم از داشته هایم یا نداشته هایم .
همیشه زندگی آن طور که می خواهیم رقم نمی خورد گاهی باید سختی ها کشید و به آن نهایت زیبایی رسید.
آرامش را در چه چیزی معنا کنیم آیا آدم عاشق خود می فهمد عشق را چگونه یافته است صریح بگویم آیا اصلا عشقي هست که عاشقی باشد .
چشمم را چند لحظه ای می بندم و تصورات زیبای دنیا را در ذهن می پرورانم هر چه می گردم میبینم عشقي جز لقاءالله نمی توانم پیدا کنم.
بله تنها عشق

ادامه مطلب  

 

 
اگر کنج قلبت هزار غم نهفتهنذار خنده از روی لب هات بیافتهاگر کینه داری تو از این زموونهنخور غصه وقتی خدا مهربونهاگر غصه داری شباتو می گیرهاگر ناامیدی امیدت ميميرهاگر بره ی تو، تو دستای گرگهبازم عاشقی کن خدامون بزرگهمنم وقت غصه چشمامو می بندمبه یاد خوشی ها به غم ها می خندممی خندم که یادم بمونه همیشهبا فکر و خیالت غمام کم نمیشهمی خندم که دنیا پیشم کم بیارهخدا هست و قلبم چیزی کم ندارهندارم شکایت چرا شب نشینممن از پشت مهتاب خدا رو می بینمسکوت

ادامه مطلب  

درد بی عشقی  

نازنین آمد و دستی به دل ما زد و رفتپرده ی خلوت این غمکده بالا زد و رفت
کنج تنهایی… ما را به خیالی خوش کردخواب خورشید به چشم شب یلدا زد و رفت
درد بی عشقي ما دید و دریغش آمدآتش شوق درین جان شکیبا زد و رفت
خرمن سوخته ی ما به چه کارش می خوردکه چو برق آمد و در خشک و تر ما زد و رفت
رفت و از گریه ی توفانی ام اندیشه نکردچه دلی داشت خدایا که به دریا زد و رفت
بود آیا که ز دیوانه ی خود یاد کندآن که زنجیر به پای دل شیدا زد و رفت
سایه آن چشم سیه با تو چه می گفت که د

ادامه مطلب  

دنیای من با عشق درگیر عشقی که تو نباشی میمیره  

دیشب انقدر خسته بودم که نشد خاطرمونو بنویسم دیروز ساعت 12 از خواب پاشدم خیلی خسته بودم تا چشم باز کردم زنگ زدم به آقایی جواب داد خیلی بی حال خیلی خسته بود کم خوابیده بود کلیم تو اداره کار کرده بود ازش کار میکشن بچمو خلاصه از اونجایی که هنوز خسته بودم بازم تلفن و قطع کردم خوابیدم بلند شدم تماس گرفتم کلی خندیدیم لحظه هایی که پیشم نیستی کاری میکنی که احساس دوری و تنهایی نکنم اقایی ممنون که هستی خلاصه کلی حرف زدیم آقایی میخواس با مادرم صحبت کنه تل

ادامه مطلب  

 

یه چیز جالب...از بین تمام وبلاگ ها یکی رو انتظار داشتم حتما دیگه پاک شده باشه.ولی نشده...
وبلاگ مشترک من و کسی که دوستش داشتم...اولین عشق...عشقي که هویت داد و عشقي که بودنش احسان رو احسان کرد و نبودنش ...چی بگم.
چه روزایی..چه خاطره هایی...چی بودیم ما و چی شدیم الان

ادامه مطلب  

خواهرم تاج سرم  

خواهرم تاج سرم بی تو مرگ است مرا همچو رودی جوشان ، با تو من در گذرم تو نباشي ساکن ، همچو یک مردابم بی تو مرگ است مرا مهربانیهایت ، گرمی مهر دارد من زمینی محتاج به طلوعت هستم ، گر نباشي سردم بی تو مرگ است مرا
خواهرگلم مریم دوست دارم دوووووووووست داررررممممممممم
 

ادامه مطلب  

اصلا منو یادت هس؟؟  

درسته که رفتی
ولی یادت اینجاس
عطرت اینجاس
بهم میگن دوسش داری؟
میخندم میگم نه:)
ولی نمیدونن ک این حرفا واس گول زدنه خودمه
نمیدونن عشقي ک به تو دارم ابدیه
نمیدونن عکسایی ک ازت دارم نفسمه
 نمیدونن اونا هیچی نمیدونن
یاد خاطراتمون بخیر
اولین قرارمون یادته؟
حرفامون یادته؟
یادته میگفتی نباشي میمیرم؟
دوست داشتمایی که میگفتی یادته؟
قول و قرارمون یادته؟
هه چی دارم میگم 
اصن منو یادته؟؟؟

ادامه مطلب  

اصلا منو یادت هس؟؟  

درسته که رفتی
ولی یادت اینجاس
عطرت اینجاس
بهم میگن دوسش داری؟
میخندم میگم نه:)
ولی نمیدونن ک این حرفا واس گول زدنه خودمه
نمیدونن عشقي ک به تو دارم ابدیه
نمیدونن عکسایی ک ازت دارم نفسمه
 نمیدونن اونا هیچی نمیدونن
یاد خاطراتمون بخیر
اولین قرارمون یادته؟
حرفامون یادته؟
یادته میگفتی نباشي میمیرم؟
دوست داشتمایی که میگفتی یادته؟
قول و قرارمون یادته؟
هه چی دارم میگم 
اصن منو یادته؟؟؟

ادامه مطلب  

اصلا منو یادت هس؟؟  

درسته که رفتی
ولی یادت اینجاس
عطرت اینجاس
بهم میگن دوسش داری؟
میخندم میگم نه:)
ولی نمیدونن ک این حرفا واس گول زدنه خودمه
نمیدونن عشقي ک به تو دارم ابدیه
نمیدونن عکسایی ک ازت دارم نفسمه
 نمیدونن اونا هیچی نمیدونن
یاد خاطراتمون بخیر
اولین قرارمون یادته؟
حرفامون یادته؟
یادته میگفتی نباشي میمیرم؟
دوست داشتمایی که میگفتی یادته؟
قول و قرارمون یادته؟
هه چی دارم میگم 
اصن منو یادته؟؟؟

ادامه مطلب  

 

تو ماهی و من ، ماهی این برکه ی کاشی..اندوه بزرگی ست ، زمانی که نباشي!
آه از نفس پاک تو و ، صبح نشابوراز چشم تو و ، حجره ی فیروزه تراشی..
پلکی بزن ای ، مخزن اسرار ، که هر بارفیروزه و یاقوت ، به آفاق بپاشی!
ای باد سبک سار! ، مرا بگذر و بگذار!هشدار! ، که آرامش ما را ، نخراشی..
هرگز به تو دستم نرسد ، ماه بلندم!اندوه بزرگی ست ، چه باشی.. چه نباشي..
علیرضا بدیع

ادامه مطلب  

حرف دل  

میدونستم سر حرفش نمی مونه لحظه هامو میسوزونه شب عاشق با عذابه قزص ماهش قزص خوابه
ترسم از فردای بی عشقي بیدارم امشب. درد من دنیای بی عشقي بیمارم امشب
من و این شب من و این شب
یه جهان غمگین و بی تابم از این دل کندن ادما وقتی غمگینن تنهاتر میشن . تک .و تنها
دل تنگم گله کم کن رو به مرگم کمکم کن ذردو کن
من گناهم سادگی بود ساده بودن بچگی بود

ادامه مطلب  

حرف دل  

میدونستم سر حرفش نمی مونه لحظه هامو میسوزونه شب عاشق با عذابه قزص ماهش قزص خوابه
ترسم از فردای بی عشقي بیدارم امشب. درد من دنیای بی عشقي بیمارم امشب
من و این شب من و این شب
یه جهان غمگین و بی تابم از این دل کندن ادما وقتی غمگینن تنهاتر میشن . تک .و تنها
دل تنگم گله کم کن رو به مرگم کمکم کن ذردو کن
من گناهم سادگی بود ساده بودن بچگی بود

ادامه مطلب  

مَحرم حديث دلتنگي  

این شب ها، بغض هایم را در لابه لای صفحات کتاب هایم پنهان می کنم. بغض هایم را به کتاب های شعر اعتراف میکنم. همنشین حدیث دلتنگی ام "فروغ" هست و بس! و چه لطیف می سراید غم های دلم را و چه بی پروا پر از اشک می شود کاغذهای دیوان!
خودت خواستی که محرم دلِ تنگم نباشي، محرم دیده ی اشکبارم نباشي!
همه ی این روز و شب های رنگ شفق گرفته را خودت خواستی.

ادامه مطلب  

خوشبختيت آروزمه...  

گذر از تابلوهای حكیمیه
همرا با آهنگ
"خوشبختیت آرزومه
حتی با من نباشي
حتی از خاطره هام جدا شی.".
و انتظار جلوی طلائیه
و عبور از جاهایی كه تمومش تكرار با تو بودن، بود
زیباترین لحظاتم بود...
حضور یك دوست مشترك در جمع هم باعث شد بتونم تمام حس درونیم رو به زبون بیارم
و آروم بگیرم...

ادامه مطلب  

" پیامبر من "  

اندیشیده ای که نباشي آسمان بر سرم آوار می شود
و ستارگان خاموش می شوند
و سقفِ اتاقِ خوابم خیس؟!
 اندیشیده ای که نباشي زمین می لرزد
و من در سیاهیِ بی روزنِ آن غرق می شوم
و در نبودت زنده به گور؟!
 اندیشیده ای که نباشي هجومِ خیالِ تو مرا از پای در می آورد
و من در طوفانِ حسرتِ نداشتنت از هم می پاشم؟!
 و اندیشیده ای که نباشي ... .
درست اندیشیده ای
درست
و من به تو ایمان آورده ام پیامبرِ من
که معجزتی آشکارتر از آیینه ی چشمان تو نیست
چشمانی که آب در آن رنگ می

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1